نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر رنگ
  • خاکستریخاکستری
  • سفیدسفید
  فیلتر برند
   • LABOAMRICALABOAMRICA
   • PFM MEDICALPFM MEDICAL

   استریومیکروسکوپ دوچشمی مدلLuxeo 6Z

   قیمت عادی ریال

   استریومیکروسکوپ سه چشمی مدلLuxeo 6Z

   قیمت عادی ریال

   میکرو توم دستی

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ اینورت متالوژی مدل دوچشمیMET400

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ اینورت متالوژی مدل سه چشمیMET400

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ اینورت مدل دوچشمیTCM400

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ اینورت مدل دوچشمیTCM400

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ دو چشمی Lx 300

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ دوچشمی اینورت ایمونوفلورسانسTCM400

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ دوچشمی اینورت ایمونوفلورسانسTCM400 LED

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ سه چشمی Lx 300

   قیمت عادی ریال

   میکروسکوپ سه چشمی اینورت ایمونوفلورسانسTCM400

   قیمت عادی ریال