کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت pathologyshop را دارند؛ باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند.عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

توجه: کسب و کار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به داروخانه ها و مراکز درمانی انجام می‌شود.

قوانین و مقررات سایت پاتولوژی شاپ