نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

چالش‌های تشخیص بیماری: چرا به محلول‌های پاتولوژی نیاز داریم؟

از اساسی ترین مراحل به‌کارگیری پاتولوژی به‌عنوان ابزار تشخیصی دقیق، تهیۀ نمونه‌های مناسب از توده‌های زیستی که قرار است بررسی شوند، تهیۀ لام های مناسب از این توده‌های مشکوک، رنگ‌آمیزی لام ها و تهیۀ زمینه‌ای با وضوح و کنتراست مناسب برای مطالعات میکروسکوپی و نهایتاً محلول‌هایی برای تثبیت و در صورت لزوم، نگهداری لام ها برای مطالعات تطبیقی یا افتراقی است.

 • محدودیت‌های معاینات فیزیکی

رنگ‌آمیزی و بررسی‌های بافت‌شناسی اهمیت کلینیکی بسیار زیادی در تشخیص و درمان پزشکی تقریباً در هر حوزۀ پزشکی دارد. معاینه بافت‌شناسی استاندارد طلایی برای تشخیص بسیاری از بیماری های پاتولوژیک است که رنگ‌آمیزی جزء ضروری آن‌هاست. تجزیه‌وتحلیل هیستوشیمیایی نمونۀ بافت به پاتولوژیست این امکان را می‌دهد که نه‌تنها تشخیص دهد، بلکه شدت بیماری و پیش‌آگهی را نیز ارزیابی کند.

پاتولوژیست‌ها مثل هر انسان دیگری در حواس پنج‌گانۀ خود با محدودیت‌هایی مواجه اند که برای آن‌ها تا حدی در تشخیص دقیق و افتراقی بیماری ها محدودیت ایجاد می‌کند. یکی از این محدودیت‌ها، محدودیت در حد کمینۀ بینایی است. برای اینکه پاتولوژیست بتواند اطلاعاتی دقیقتر ازآنچه حالت عادی که در معاینات فیزیکی و تاریخ چه بیماری و شاخص‌هایی مثل حجم توده‌ها، تأثیرگذاری در وضعیت جسمی و کارکرد فیزیولوژیک ارگان‌ها به‌دست می‌آورد، گردآوری کند، لارم است از تکنولوژی به‌عنوان عامل توانمندسازی حواس خود استفاده کند. این، یکی از محدودیت‌هایی است که موجب توسعۀ متدولوژی تهیۀ نمونه‌های پاتولوژیک شده است.

 • نیاز به بررسی دقیق سلولی برای تشخیص قطعی

تشخیص قطعی بیماری ها و امکان ارتقای دقت در تشخیص افتراقی، پاتولوژیست را به‌سمت بررسی‌های دقیق سلول‌های توده‌ی تحت بررسی، جهت می‌دهد. ابعاد یک سلول انسانی، به‌جز سلول‌های عصبی بسیار کوچک است. اندازه و شکل سلول‌ها بسیار متنوع می‌باشد. یکی از محدودیت‌های دید انسان برای بررسی این سلول‌ها، ابعاد سلول است. مسئله دیگر این است که ما نمی‌توانیم پشت جسم را ببینیم؛ به‌عبارتی جسم برای ما غیرشفاف است. این موارد بررسی‌های میکروسکوپی را برای تشخیص‌های دقیق‌تر و صحیحتر الزامی می کنند.

 • نقش محلول‌ها در آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی بافت

از مهمترین گام‌های آماده سازی و رنگ‌آمیزی سلول‌ها، تثبیت بافت، ایجاد کنتراست با افزودن رنگ‌های متفاوت، شستشوی نمونه‌ها و برداشتن برخی ترکیبات و مواد(چه آن‌هایی که به‌طور طبیعی وجود دارند و چه آن‌هایی که در حین آماده سازی به بافت افزوده می‌شوند و در صورت باقی ماندن نقش پارازیت دارند) است.

ازطرف دیگر، استفاده از رنگ‌های مخصوص برای بافت‌ها نه‌تنها به تشخیص تغییرات ساختاری بافت‌ها کمک می‌کند، بلکه پزشک را دربارۀ تغییرات عملکرد بافتی که برای تشخیص بسیار مرتبط است و بسیاری از تغییرات دیگر را در فیزیولوژی سلولی تشخیص می دهد.

 1. قبل از اینکه رنگ‌آمیزی نمونه انجام شود، نمونه‌های بافت باید در مراحل زیر آماده شوند: تثبیت، پردازش، درجانشانی، برش و ……. در آزمایشگاه‌های بافت‌شناسی مدرن، بیشتر این مراحل به‌صورت خودکار انجام می‌شوند. محلول‌های ثابت کنندۀ فرمالین بافر خنثی معمولاً در این مرحله استفاده قرار میگیرند. پارافین-فرمالین یک تثبیت کننده موثر دیگر است.
 2. مرحلۀ دیگر آماده‌سازی، آب‌گیری است. اتانول معمولا 70درصد محلول مورد استفاده در این مرحله است و سپس برای برداشت اتانول از محلول زایلول استفاده می شود.
 3. درجا نشانی( Embedding) مرحلۀ بعدی است. موم پارافین یا یک رزین پلاستیکی در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرد.
 4. در مرحلۀ آخر، سلول یا برش تهیه‌شده با رنگ های عمومی یا اختصاصی رنگ‌آمیزی می شوند.

سفر یک نمونه تا لام پاتولوژی: داستانی با طعم دقت و ظرافت

مرحله‌ اول: برداشت نمونه (بیوپسی)

فرض کنید که آقای B.N برای بررسی توده‌ای ناشناخته مراجعه می‌کند و پزشک دستور بیوپسی صادر میکند. روش انجام بیوپسی با توجه به بافت یا ارگانی که توده در آن قرار دارد، متفاوت است. به‌هرحال بیوپسی انجام می‌شود و نمونه برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده می‌شود.

مرحله‌ دوم: تثبیت بافت (انواع محلول‌های تثبیت‌کننده و تأثیر آنها بر بافت):

تثبیت: فیکساسیون از مواد شیمیایی برای حفظ ساختار بافت به شکل طبیعی آن استفاده می‌کند و آن را از تخریب توسط پروتئین‌های اتصال متقابل برگشت‌ناپذیر محافظت می‌کند. اگرچه چندین فیکساتور تخصصی موجود است، فرمالین بافر خنثی انتخابی رایج برای این مرحله است. مرحله تثبیت برای بقیۀ مراحل رنگ‌آمیزی بافت‌شناسی حیاتی است؛ زیرا با حفظ ترکیب شیمیایی بافت، نمونه سخت شده و مرحله برش را آسان می‌کند. پارافین-فرمالین یک تثبیت‌کننده موثر دیگر است. مزیت آن این است که فیکساتور انتخابی برای رنگ‌آمیزی ایمنی است. بااین‌حال، در زمان تثبیت نیاز به آماده‌سازی دارد.

مرحله‌ سوم: پردازش و برش بافت(نقش محلول‌های شفاف‌کننده و نفوذپذیر در آماده‌سازی بافت):

 • آب‌گیری: اضافه کردن اتانول باعث جذب آب از نمونه می‌شود. اتانول آب را از نمونه خارج می‌کند و بافت را برای میکروسکوپ نوری نهایی سخت‌تر می‌کند. پس از استفاده از اتانول و پس از اتمام آب گیری بافت، از زایلن برای برداشت اتانول استفاده می شود.
 • درجا نشانی، فرایند قراردادن نمونه در موم پارافین یا یک رزین پلاستیکی برای بهبود فرایند استخراج ساختارهای سلولی است. اگر هدف انجام رنگ‌آمیزی ایمنی باشد، این مرحله باید بااحتیاط انجام شود؛ زیرا موم پارافین از نفوذ آنتی‌بادی ها جلوگیری می‌کند و به نتیجۀ اشتباه منجر می‌شود.
 • برش: برش شامل قراردادن نمونۀ روی میکروتم و برش آن به اسلایس ها است. ضخامت ترجیحی اسلایس ها معمولا 4-5 میکرومتر است تا بتوان آن را رنگ‌آمیزی کرد و برای بررسی روی لام میکروسکوپ قرار داد.

مرحله‌ چهارم: رنگ‌آمیزی بافت (نقش محلول‌های رنگ‌آمیزی در آشکارسازی اجزای مختلف سلول):

هماتوکسیلین معمولاً رنگی است که در این مرحله به کار می‌رود، ائوزین ضدرنگ اسیدی است که پس از هماتوکسیلین انجام می‌شود و ساختارهای اساسی را هدف قرار می‌دهد.

دستورالعمل‌های عمومی دربارۀ محلول ها

 1. محلول‌های موجود را به‌طور منظم برای علائم خرابی بررسی کنید.
 2. تمام محلول‌ها باید توسط شخصی که محلول را تهیه‌کرده است، تاریخ و پاراف داشته باشد.
 3. برای جلوگیری از آلودگی متقابل محلول‌ها احتیاط کنید.
 4. برای تهیه محلول از آب‌مقطر یا دو بار تقطیر استفاده کنید.
 5. از مواد شیمیایی با درجۀ معرف استفاده کنید.
 6. از رنگ‌هایی استفاده کنید که توسط کمیسیون رنگ‌آمیزی بیولوژیکی تأیید شده اند.
 7. محلول‌ها را همیشه در بطری‌های درب دار نگه دارید.
 8. محلول‌های یخچالی را باید داخل شیشه رنگ بریزید و محلول بطری شده را قبل از گرم شدن به دمای اتاق به یخچال برگردانید.
 9. برای جلوگیری از مخلوط‌شدن، تمام محلول‌های رنگ‌آمیزی را بلافاصله پس از استفاده به قفسه‌ها برگردانید.
 10. همیشه از ظروف شیشه‌ای تمیز استفاده کنید.
 11. مطمئن شوید که ترازو، PH متر و غیره در وضعیت مناسبی قرار دارند.
 12. تمام محلول‌های رنگ و شیمیایی برای دمایی که باید در آن نگهداری شوند برچسب‌گذاری می‌شوند. این موارد عبارت‌اند از: در دمای اتاق، در دمای 3-6 درجه سانتی‌گراد و در دمای 14- تا 18- درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. تمام رنگ ها و بیشتر مواد شیمیایی در دمای اتاق نگهداری می شوند.

پیوست: اطلاعات زیر پایداری محلول‌های رنگ‌آمیزی مورد استفاده در چندین روش رنگ‌آمیزی رایج را نشان می‌دهد. ممکن است مدت زمان ماندگاری، با توجه به تغییر درجه حرارت در اتاق یا یخچالی که در آن نگهداری می‌شود و به دلیل کیفیت آب مقطر، مواد شیمیایی و رنگ‌هایی که با آن تهیه شده اند، مشخص شده باشد.

Acid fuchsin, Frazer-Lendrum ——–        1 year

Acid fuchsin-picric acid (Verhoeff)——–        1 month

Alcian blue 1% (Mowry) ——–        6 months

Aldehyde fuchsin (Gomori) ——–        2 months

Aldehyde thionin (Shikata) ——–        1 month

Alizarin red S, 1% (Dahal) ——–        1 year

Aniline blue (Masson) ——–        2 months

Auramine O-rhodamine B (Truant) ——–        6 months

Basic fuchsin, 0.5% (Brown-Brenn)——–        3 months

Biebrich scarlet-acid fuchsin (Masson) ——–        2 months

Carbol-fuchsin (Ziehl-Neelsen) ——–        6 months

Congo red (Eastwood) ——–        6 months

Cresyl violet acetate  ———————————————————–6 months

Crystal violet, Hucker-Conn (Gram) ——–        6 months

Crystal violet (Lieb) ——–        1 year

Diff-Quick fixative solution ——–        1 year

Diff-Quick solution I (eosin Y) ——–        1 year

Diff-Quick solution II (azure A-methylene blue) ——–        1 year

Eosin Y, alcoholic, stock ——–        1 year

Eosin Y, alcoholic, working ——–        6 months

Eriochrome black T (Truant) ——–        6 months

Erythrosin B, 1% (Kreyberg) ——–        2 months

Fast green, stock (counterstain) ——–        4 months

Fast green, working (counterstain) ——–        2 weeks

Gallocyanin (Einarson) ——–        1 week

Giemsa, stock (Wolbach) ——–        1 year

Giemsa, working (Wolbach) ——–        1 day

Gomoris trichrome, refrigerate ——–        6 months

Hematoxylin (Harris) ——–        6 months

Hematoxylin (Lillie-Mayer) ——–        1 year

Hematoxylin (Mallory PTAH) ——–        1 year

Hematoxylin, 5% alcoholic (Verhoeff) ——–        6 months

Hematoxylin (Weigert) ——–        1 week

Light green (Frazer-Lendrum) ——–        1 year

Luxol fast blue (myelin) ——–        1 year

Metanil yellow (Kreyberg) ——–        6 months

Methyl green (DNA) ——–        6 months

Methylene blue (Ziehl-Neelsen) ——–        6 months

Mucicarmine (Southgate), refrigerate——–        4 months

Mucicarmine (Southgate), working solution ———————————— 1 week

Nile blue ——————————————————————————        6 months

Nuclear fast red (counterstain) ——–        4 months

Oil red O, stock ——–        1 year +

Oil red O, working ——–        1 year

Orange G (Wilson-Ezrin) ——–        6 months

Orange G-picric acid (Frazer-Lendrum) ——–        1 year

Orcein (Shikata) ——–        6 months

Picric acid-acetone (Brown-Brenn) ——–        6 months

Picric acid, saturated aqueous ——–        1 year

Ponceau S —————————————————————————-        6 months

Pyronin Y (RNA) ——–        6 months

Schiffs solution (modified Lillie) ——–        1 year

Sudan black B, alcoholic ——–        1 year

Tartarazine, Southgate ——–        6 months

Thioflavin S (amyloid) ——–        1 week

Thioflavin T (Vassar-Culling)——–        3 months

Toluidine blue (mast cells) ——–        6 months

Verhoeffs elastic ——–        2 hours

Chemical and Other Solutions

Acetic acid, 1% (Vassar-Culling) ——–        6 months

Acetic acid, 3% (Mowry) ——–        6 months

Acetone-xylene (Brown-Brenn) ——–        6 months

Acid alcohol ——–        6 months

Ammonia-alcohol (Kreyburg)——–        3 months

Ammoniacal silver (Churukian), refrigerate ——–        1 month

Ammoniacal silver (Fontana-Masson), refrigerate ——–        1 month

Ammoniacal silver (Gomori), refrigerate ——–        1 week

Bouins ——–        6 months

Buffer solutions, refrigerate ——–         months to years

Chromic acid-potassium dichromate-sulfuric acid ——–        6 months

Diastase of malt (PAS-D) ——–        1 day

Ethyl alcohol-acetone (Brown-Brenn)——–        6 months

Ferric chloride, 10% (Verhoeff) ——–        6 months

Formalin, 10% ——–        6 months

Formalin, 10% (Gomoris reticulum) ——–        6 months

Fouchets (Hall) ——–        1 day

Gold chloride, 0.2% (keep in the dark) ——–        6 months

Gold chloride, 1% (keep in the dark)——–        1 year

Gum mastic, 2.5% (Steiner), refrigerate——–        6 months

Grams iodine ——–        2 months

Hydrochloric acid, 2% (Pearl)——–        3 months

Hydrochloric acid, 1N (PAS) ——–        1 year

Hydrochloric acid, 5N (Feulgen) ——–        1 year

Lithium carbonate, saturated aqueous ——–        6 months

Lugols iodine ——–        6 months

Methenamine-silver nitrate, stock (GMS), refrigerate ——–        1 month

Mineral oil-xylene (Fite) ——–        1 year

Oxalic acid, 1% and 2%——————————————————-  6 months

Periodic acid, 0.5% (PAS) ——–        6 months

Periodic acid, 4% (MAS) ——–        6 months

Phosphoric acid, 1% ———————————————————-  6 months

Phosphotungstic acid, 5% ——–        6 months

Potassium ferrocyanide, 1% (Pearl) ——–        3 months

Potassium metabisulfite, 2% ——–        2 months

Potassium permanganate, 0.25% ——–        1 week

Potassium permanganate, 0.3%, acidified ——–        1 week

Potassium permanganate, 0.5% ——–        1 month

Sodium bisulfite, 1% (GMS) ——–        2 months

Sodium borate, 3% (GMS) ——–        6 months

Sodium thiosulfate, 2% ——–        6 months

Sodium thiosulfate, 5% ——–        6 months

Trichloroacetic acid, 25% (Hall) ——–        6 months

Triton X-100, 10% ——–        6 months

Uranyl nitrate-copper nitrate (Steiner) ——–        1 months

Zenkers with acetic acid ——–        1 year